Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Takım Yönetim Eğitimleri

AMAÇ: 
 
Takım Yönetim Eğitimleri; İş süreçlerinde çalışanların hedeflerinin belirlenmesi, hedeflere ulaşmasında ekip ruhunun sağlanarak veriminin artırılmasını sağlamak. 

PROGRAM KAPSAMI

 • Hedef seçimi ve eylem planı yapma
 • İnisiyatif kullanma
 • Takım oluşturma ve yönetme
 • Takım rollerini, dinamiklerini ve takım etkileşimini anlamak
 • Doğru yetki ve talimat verme
 • Takım ruhu ve motivasyon yöntemleri
 • Çalışan sadakati sağlama
 • Çatışma yönetimi
 • Toplantı yönetimi
 • Koçluk
 • Performans-Verimlilik Yönetimi