Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Şirket İçi İletişim Yönetimi

AMAÇ: 

Şirket İçi İletişim Yönetimi; Çalışanların birbirlerini daha iyi anlayarak şirket içindeki verimliliğin attırılması, iş süreçlerinin kısaltılması, kurum kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi, motive arttırıcı tekniklerin öğrenilerek iş sonuçlarına dolayısıyla da şirket karlılığına nasıl etki yaptığını öğrenmiş olacaklardır. 

PROGRAM KAPSAMI

 • İletişim, ön yargı, empati nedir? 
 • İletişim çeşitleri
 • İletişim Engelleri
 • Algı ve beklenti analizi
 • Algılamalar
 • Günlük İletişim Dili
 • Neden iletişimde hep kazalar olur?
 • Kim kimi anlamıyor?
 • Çuvaldızı neden karşıya batırırız?
 • Kurum Kültürü nedir?
 • Kurum kültürü nasıl oluşur?
 • Kurum Kültürünün Sürdürülebilirliği nasıl sağlanır?
 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyon Araçları Nelerdir?
 • Çevremizde Motivasyonumuzu Olumlu / Olumsuz Etkileyen Unsurları Farkına Varmak
 • Kendi Kendini Motive Etmek
 • Çalışanları Motive Etme Yolları
 • Başarı-motivasyon ve toplam kalite ilişkisi
 • Stres Türleri
 • Kişilik Özellikleri Ve Stres
 • Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri
 • Stresin Oluşturduğu Psikosomatik Etkiler
 • Stres Yönetimi Teknikleri
 • Davranışçı Teknikler
 • Zaman Düzenlenmesi
 • Öfkeyi Kontrol Yolları