Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

İş Yönetme Becerileri Eğitimleri

AMAÇ: 

İş Yönetme Becerileri Eğitimleri; Çalışanların iş ve günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemleri çözebilmek ve farkındalık yaratarak karar alabilme becerilerini kazandırmak.  

PROGRAM KAPSAMI

 • Analitik düşünme ve bütünü görebilme
 • Yeniliklere açık olma
 • İş yerinde farkındalık yaratma
 • Zaman yönetimi
 • Özel hayat ile iş yaşamı arasında dengeyi kurabilmek
 • Esneklik ve değişen koşullara adaptasyon
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Problemi kabul etme ve tanımlama
 • Problem çözme stratejileri
 • İnisiyatif kullanmak ne demektir
 • Her zaman İnisiyatif kullanılır mı?
 • Risk ve İnisiyatif kullanma ilişkisi