Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Başarılı Personel Yönetimi

AMAÇ: 
 
Başarılı Personel Yönetimi; Çalışanları daha iyi tanıyacak ve bununla beraber daha etkin bir yönetim tarzı sergileyebileceklerdir. Ayrıca çalışanların kendilerini geliştirerek öz güvenlerinin artması sağlanacaktır.

PROGRAM KAPSAMI

  • Yönetimde Koçluk
  • Duyguların iş hayatı üzerindeki etkisini
  • Çalışma Hayatında empati - sempati
  • Zor insanlarla başarılı şekilde çalışma kabiliyeti edinmek
  • Çalışanları ve kendini motive etmek
  • İletişim becerileri: Etkili iletişim, beden dili ve etkili konuşma
  • Çatışma Yönetimi
  • Stres Yönetimi
  • Takım Çalışması ve Çalışma Grupları yönetiminin önemi