Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Başarılı İlişki Ve Duygu Yönetimi

AMAÇ: 
 
Başarılı İlişki ve Duygu Yönetimi; Günümüz koşullarında karmaşıklaşan ve sürekli müdahaleye açık hale gelen duygu ve düşüncelerimizi etkin biçimde yönetme becerileri kazandırmaktır. Duygularını yönetebilen çalışanlar bulundukları noktalarda daha başarılı ilişkiler kurmak suretiyle olayları daha iyi yönetebileceklerdir. 

PROGRAM KAPSAMI

 • İlişki Yönetimi
 • İlişkinin İlk Adımı "Kendimizi Keşfetme"
 • Empati Sempati İlişkisi
 • İletişimde Kabul Sınırlarımız
 • Kişisel İletişimin Kanallarımızın Tüm İlişkilerimize Yansıması
 • İç İletişim
 • İletişim Engelleri İle Baş Edebilme
 • İletişim Teknolojisinin Kişisel İletişime Etkileri
 • İletişimde Geleceği Yönetme
 • Etkin Dinleme Ve Doğru Algılamaya
 • Algılama Ve Doğru Davranış Seçimine
 • İletişimde Yaratıcı Yaklaşım Sergileme
 • Duygu Yönetimi
 • Duygu Ve Düşünce Yaklaşımımızın Fark Edilmesi
 • Algılama Farklılıklarımız
 • Kaçınılmaz Gerçeklik Stres
 • Stresin Altında Duygu Yönetimi
 • Stres Türleri
 • Kişilik Özellikleri Ve Stres
 • Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri
 • Stresin Oluşturduğu Psikosomatik Etkiler
 • Stres Yönetimi Teknikleri
 • Davranışçı Teknikler
 • Zaman Düzenlenmesi
 • Öfkeyi Kontrol Yolları